jag går back på hösten

På en tisdag i oktober
tjugohundratjugoett
var jag nere till en pantstation i byn
Det var burkar och butelj
i en kasse utan tryck
men på vägen blev jag irrad av en syn:

där var björkarna som brann
där var värmen som försvann
där som himlen blicka ned med ögon blå
där var lögnen som blev sann
där vi hatade varann
där vi älskade att hata båda två

Mina flaskor glömdes bort
jag som skulle kunnat få
säkert hundrafyrtioåtta komma fem
de blev kvarlagd i ett hörn
vilket minns jag inte nu
så jag tackade för mig och åkte hem